Aluevaalit 2022

Ammattiosaston jäseniä ehdolla Varsinais-Suomen aluevaltuustoon.

Kaarina, Toni Hongisto nro 32

Luottamustoimet

·        Työllisyystoimikunta.

·        Kaarinan Vasemmistoliiton johtokunnan jäsen.

Ehdokasesittely

Olen 41-vuotias kaarinalainen. Perheeseeni itseni lisäksi kuuluvat vaimo ja 10-vuotias lapsi.

Lähdin aluevaaliehdokkaaksi koska pidän tärkeänä, että kaikilla kuntalaisilla on tasavertainen mahdollisuus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vaikka en ole SOTE-alan ammattilainen, niin voisinkin sanoa olevani julkisen terveydenhuollon kokemusasiantuntija. Olen joutunut yli kymmenen (10) vuotta käyttämään säännöllisesti erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja nähnyt niin hyvät kuin huonotkin puolet.

SOTE-palvelut on lähtökohtaisesti tuotettava julkisesti ja hoitoon pääsyn aikaa on lyhennettävä seitsemään (7) vuorokauteen. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut pitää tuottaa asiakasmaksuttomasti. Tarvittaessa, tapauskohtaisesti on myös käytettävä yksityisen sektorin palveluita, jotka yhdessä julkisenpuolen kanssa tuottavat kaikille mahdollisuuden nopeaan, laadukkaan palvelun piiriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee ensisijaisesti tuottaa lähipalveluna, mutta kuitenkin erikoissairaanhoito on hyvä keskittää yliopistollisiin sairaaloihin ja kasvukeskuksiin.

Vaalislogan

Julkiset peruspalvelut pidettävä lähipalveluina!

Masku, Janne Lehtiö nro 59

olen 54-vuotias telakan hitsaaja, osaston luottamusmies sekä varapääluottamusmies. Muita luottamustoimia mm. Maskun kunnan uskottu mies sekä tarkastuslautakunnan varajäsen. Vaikka sosiaali- ja terveysala on varsin kaukana telakkatyöstä, olen lasteni kautta varsin hyvin asioista perillä. Nimittäin kaikki kolme lastani ovat alalla (sosionomi ja 2 lähihoitajaa). Lisäksi kahdella kolmesta myös puolisot ovat alalla. 

Raisio, Juha Jormanainen nro 36

Rusko, Jorma Rand nro 86

Olen 52-vuotias, perheeseeni kuuluu vaimo, kaksi aikuista poikaa ja kolme kissaa. Työskentelen Teollisuusliiton aluetoimitsijana, Lounais-Suomen toimistossa. Asun Ruskolla, Lähteenmäen alueella. Harrastuksiini kuuluu sekä sählyn pelaaminen ja erinäisen nikkaroinnit.
Monessa toiminnassa ole ollut mukana, kunnallisissa luottamustoimissa, puolueen piirihallituksessa sekä puoluevaltuustossa ja ay-toiminnassa. Olen toiminut, ennen 34 vuotta metallialan töissä, joista pääluottamustehtävissä 12 vuotta.

Aluevaalien tärkein teema on terveyspalvelut ja niiden tuottaminen tehokkaasti, laadukkaasti sekä taloudellisesti. Tämän toteuttaa hyvin koulutettu ja osaava henkilöstö.

Vaaleissa ei saa unohtaa palo- ja pelastustoimea. Pysyvätkö pelastusorganisaatiot tarpeeksi lähellä haja-asutus alueilla asuvilla? Turvataanko tätä laadukkaalla vapaaehtoisilla palokunnilla? Ambulanssi pitää olla tulla riittävän nopeasti apua tarvitsevalle.

Sosiaalipalvelut pitää myös pitää yhtä tärkeinä terveyspalvelujen rinnalla. Hyvät ja helposti saatavat sosiaalipalvelut ennaltaehkäisevät varmasti tulevilta sairauksilta sekä muilta avuntarpeilta.

Työntekijöiden työehdot ovat varmasti nykyhetkessä eri alueilla erilaiset. Terveyskeskusyhtymissä ja sairaanhoitolaitoksilla on tehty työehtoihin erilaisia paikallisia sopimuksia. Miten nämä sovitetaan yhteen tulevissa isoilla palveluntuottajilla?

Palkkaharmonia tuottaa myös yhden suuren haasteen. Palkkajärjestelmät ovat eri alueilla pohjiltaan toisistansa poikkeavat. Henkilökunnalla palkkoihin kuuluvat lisät ovat erisuuruiset ja perusteet myös lähtökohtaisesti erit. Palkkaperusteet pitää sopia henkilöstölle alusta alkaen samoiksi, näin ollen alin palkkataso ei ole sen mikä otetaan käyttöön kaikille.

Tietojärjestelmän rahoitus on myös suuri haaste. Onko nyt uusille tuleville alueilla jo sovittu yhtenäiset ohjelmistot kaikille?

Ohjelmistot maksavat yleensä suuria summia. Kunnilta tulevaan rahan siirtoon ei ole tätä kyllä budjetoitu, vaan pelkästään palvelujen vaatima osuus. Millä tämä uudistus tulla maksamaan ja mikä on tähän siirtymäaika?

Jäävätkö ylimääräiset rakennukset peruskuntien kontolle?

Kuntien palveluksessa on työskennellyt henkilöitä sote-asioiden parissa. Siirtyvätkö hekin henkilöstönä uuteen sote järjestelmään, vai onko mahdollista, että heidän työmääränsä pienenee ja he joutuvat vajaatyöllisiksi kunnissa?

Taivassalo, Susanna Merinen nro 70

Tervehdys, 

olen 52-vuotias, asun Taivassalossa ja perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi aikuista lasta (asuvat omillaan jo) ja koira. Tällä hetkellä työskentelen Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry 49:n toimistolla toimistonhoitajana. Ennen tätä työtä paiskin hommia 27 vuotta tehdasduunarina metallialalla, tehden vähän kaikkea aina hitsarista särmäykseen ja vähän kaikkea siltä väliltä. Viimeiset reilu 6 vuotta on ollut ehkä parasta aikaa työelämässä. Mutta varjopuolet ovat toki tulleet hyvin useasti esiin. Tavallinen ihminen on todella suojaton silloin, kun asiat menevät edes hiukan poskelleen. Ihmisiä luukutetaan paikasta toiseen ja apua ei välttämättä saa mistään. Siksi lähdin sotevaaleihin ehdolle, siellä tulee olla myös sellaisia ihmisiä mukana, jotka ymmärtävät sitä ruohonjuuritason elämää ja ovat myös eläneet itse siellä. 

Arjen palvelut tulee olla lähellä ja helposti saatavilla!

Turku, Johannes Yrttiaho nro 117

”Hyvät palvelut toteutuvat vain, jos ammattilaisia on riittävästi ja he ehtivät hoitaa työnsä hyvin. Terveys- ja hyvinvointipalvelut kärsivät työvoimapulasta, joka on huonon työnantajapolitiikan aiheuttamaa. Työolosuhteet ja työssäjaksaminen ovat heikentyneet myös niukan rahoituksen vuoksi. Tilannetta ei korjata ulkomaisella halpatyövoimalla – päinvastoin. On toteutettava palkkaohjelma, jolla ammattilaisten palkat nostetaan kilpailukykyisiksi. Näin turvataan henkilöstön riittävä määrä, parempi työhyvinvointi ja laadukkaat palvelut. Myös omaishoitajien tärkeä työ on tunnustettava, omaishoidontukea on parannettava ja vapaita lisättävä.

Johannes Yrttiaho
kansanedustaja

https://johannesyrttiaho.fi/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠