Liittokokous 2023

16.2.2023

Liittokokousvaalit antoivat Teollisuusliitolle vahvan valtuutuksen jäsenten asioiden ajamiseen. Valitut 442 liittokokousedustajaa päättävät toukokuun liittokokouksessa liiton suunnan seuraaviksi viideksi vuodeksi.

Teollisuusliiton historian ensimmäiset liittokokousvaalit on nyt käyty.

Maaliskuussa 10.–31.3.2023 järjestetyssä liittokokousedustajien vaalissa äänioikeutettuja olivat työmarkkinoiden käytettävissä olevat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet, joita on noin 123 000. Äänestää saattoi joko sähköisesti tai postitse.

Äänestysprosentti liittokokousvaaleissa oli 43,2. Äänioikeutetuista äänesti sähköisesti 33,8 prosenttia ja postitse 9,4 prosenttia. Vaaleissa hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 53 082. Liittokokousvaaleissa noudatettiin suhteellista vaalitapaa, joka on vastaava kuin Suomen eduskunta- ja kuntavaaleissa.

LIITTOKOKOUSVAALIEN ÄÄNESTYSPROSENTTI 43,2

Sähköisesti annetut äänet 33,8 %
Postiäänet 9,4 %