Murikan ja TSL:n kurssit voivat kerryttää aktiivisuusedellytystä

18.2.2019

Murikan ja TSL:n kurssit voivat kerryttää aktiivisuusedellytystä

Teollisuusliiton ylläpitämä Murikka-opisto ja Työväen Sivistysliitto TSL järjestävät koulutusta, joka täyttää aktiivisuusedellytystä. Työttömän on ennen kurssille hakeutumista tarkastettava TE-toimistosta, voiko opiskelun ajalta saada työttömyysetuutta. Jos etuutta voidaan maksaa, kurssi kerryttää aktiivisuutta.

Tämän vuoden alussa aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen hyväksyttäviä koulutuksia on lisätty. Aktiivisuutta kerryttäväksi opiskeluksi voidaan katsoa julkisesti valvotun oppilaitoksen (esim. kansanopistot kuten Murikka, kansalais- tai työväenopistot) järjestämä opiskelu, jonka ajalta jäsen saa ansiopäivärahaa. Aktiivisuutta kerryttäviksi opinnoiksi ei lasketa harrastustoimintaa (esim. liikunta, käsityöt) eikä yleisiä kansalaisvalmiuksia antavaa toimintaa (esim. autokoulu, ensiapukurssi). Huhtikuun alusta myös ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan ottaa huomioon aktiivimallin aktiivisuusehdossa.

Työttömän työnhakijan tulee tarkistaa TE-toimistosta, miten opiskelu vaikuttaa työttömyysetuuden saamiseen. TE-toimisto antaa opiskelua koskevan työvoimapoliittisen lausunnon. Jos opiskelun ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta, se kerryttää aktiivisuutta. Ennen koulutuksiin ilmoittautumista pitää siis muistaa:

  • ilmoittaa koulutuksesta TE-toimistoon hyvissä ajoin
  • ilmoittaa koulutukseen osallistumisesta työttömyyskassaan

Murikan koulutus ja aktiivisuusedellytys

Murikka-opiston kurssit, joiden TE-toimisto ei katso olevan pelkästään kansalaisvalmiuksia antavia, kerryttävät aktiivisuutta. Murikalla on useita kursseja, jotka ovat ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa edistäviä ja näin ollen täyttävät aktiivimallin edellytykset. Työttömän on ennen kurssille hakeutumista tarkastettava TE-toimistosta, voiko opiskelun ajalta saada työttömyysetuutta. Kassa päättää aktiivisuuden kertymisen.

Huomioithan, että kursseille voi olla paljon osallistujia, joten mahdollisuutta osallistua kaikille kursseille ei voida taata.

Uutinen ja listaus kursseista löytyy Teollisuuskassan tältä sivulta:

Kursseille osallistumisesta ja niiden sisällöistä lisätietoja antavat:

Vesa Holappa, Murikka-opiston rehtori, puh. 050 379 0093

Sari Helminen, Teollisuusliiton koulutusasiantuntija, puh. 040 521 0970

Opiskelun vaikutuksesta työttömyysetuuden maksamiseen lisätietoja työttömyyskassan puhelinpalvelusta, puh. 020 690 455.

TSL:n ja Työttömien Tuki Tatsin (Tatsi) järjestämä koulutus

Työväen Sivistysliitto TSL järjestää Opetushallituksen tuella maksutonta koulutusta työttömille, jonka tarkoitus on kohentaa työnhakijan digitaitoja. Työttömien koulutukset on suunniteltu siten, että ne täyttävät aktiivimallin aktiivisuusehdon ja ehkäisevät työttömyyspäivärahaan kohdistuvat leikkaukset. Lue lisää koulutuksesta täältä. Voit seurata myös TSL:n kurssikalenteria.

Lisäksi TSL ja Tatsi järjestävät yhteistyössä työttömille jäsenille suunnattuja jaksamiseen ja mediakoulutukseen liittyviä kursseja. Lue lisää täältä. Tarkista aktiivisuuden kertyminen näiden koulutusten osalta työttömyyskassasta.