Esittely


Teollisuus 49

 • Perustettu v. 1894
 • Suurin metallin ammattiosasto
 • Metalliliiton (nyk.Teollisuusliitto) perustajajäsen (liitto perustettu 1899)
 • Puheenjohtaja Tuukka Pääkkönen (Meyer Turku Oy)
 • Varapuheenjohtaja Jaakko Merikko
 • Sihteeri Laura Aalto

Jäsenistö

 • Jäsenmäärä noin 5600
 • Vapaajäseniä 2000
 • Naisten osuus jäsenistä 11,5 %

Yhteydet yli 300 työpaikkaan

 • Meyer Turku Oy työntekijämäärä n.1000
 • Sandvik Mining and Construction Oy Turun tehdas työntekijämäärä 360
 • Fläkt Group Oy työntekijämäärä 125
 • Multilift Oy työntekijämäärä 90
 • Konepaja Häkkinen Oy (Turun alue) työntekijämäärä 145
 • Wallac Oy työntekijämäärä 150
 • Stairon Works Oy työntekijämäärä 64

Työhuonekuntia 15

 • Tehtävänä toimia ammattiosaston edustajana työpaikalla
 • valvoa sopimuksia
 • järjestää vaalit
 • tehdä tunnetuksi ammattiosaston ja liiton toimintaa
 • tehdä jäsenhankintaa
 • järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa
 • järjestää vapaa-aikatoimintaa
 • antaa tietoja ja tehdä esityksiä ammattiosastolle ja liittotoimikunnalle

Työpaikkojen toimintamalli

 • Työpaikat toimivat hyvin itsenäisesti
 • Toimistopalvelut tukevat luottamusmies- ja edunvalvontaorganisaatiota
 • Autetaan erityisesti pienten työpaikkojen sopimusrikkomusten selvittämistä

Luottamushenkilöt

 • Pääluottamusmiehiä 68
 • Työsuojeluvaltuutettuja 53
 • yli 400 henkeä työpaikkojen luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatioissa
 • muita aktiiveja mm. jaostoissa ja työryhmissä

Kokoukset

 • Kevätkokous: tilinpäätökset ja toimintakertomukset
 • Ehdokkaidenasettelukokous (ei sääntömääräinen enää): asetetaan ehdokkaat osaston eri tehtäviin
 • Syyskokous: toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä johdon valinta
 • Ylimääräiset kokoukset: erityiset asiat

Hallitus

 • 18 varsinaista ja 18 varajäsentä
 • Kokoontuu noin 15 kertaa vuodessa
 • Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut voivat osallistua kokouksiin

Työjaosto

 • 5 henkilöä
 • Valmistelee hallituksen käsittelemät asiat
 • Tekee päätöksiä hallituksen valtuuksien puitteissa

Toimisto

 • Tuureporinkatu 17 C, 20100 Turku
 • Toimitsija Raimo Kytömaa
 • Toimistonhoitaja Susanna Merinen
 • Nykyaikaiset toimistovälineet
 • Neuvonta- ja palvelutoiminta

Talous

 • Pääasiallisena tulona jäsenmaksupalautteet (noin 10 % jäsenmaksuista)
 • Teollisuus 49 tukee muun muassa
  • työpaikkojen toimintaa
  • jäsenyyksiä eri järjestöissä
  • ulkopuolisia järjestöjä
  • ja antaa sisäisiä ja ulkoisia huomiointeja

Koulutus ja kurssitoiminta

 • Seminaareja
 • Kursseja ja neuvontatilaisuuksia
 • Luottamushenkilökoulutusta
 • Tuetaan työpaikkojen omaa koulutustoimintaa
 • Tuetaan Murikan kursseille osallistujia silloin kun työnantaja ei maksa palkkaa, kysy lisää toimistolta

Tiedotus ja julkaisutoiminta

 • NELJÄYSILÄINEN -lehti: ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa
 • Työhuonekuntaposti: lähetetään pääluottamusmiehille 10-12 kertaa vuodessa
 • Tiedotteita ja kannanottoja

Vapaa-ajan toiminta

 • Kirjalan vapaa-ajanviettoalue
 • Matkailu ja kulttuuri
 • Liikunta ja urheilutoiminta
 • Juhlat ja tapahtumat

Kansainvälinen toiminta

 • Pietari: yhteistyösopimus vuodesta 1988, ITUP-EU-koulutusprojekti 1998-1999
 • EU-alue: konserniyhteistyötä EU-alueella, yksittäisiä yhteyksiä eri ammattiliittoihin, pyritään luomaan kiinteitä suhteita EU-alueen järjestöihin

Teollisuusliitto ry 

 • Esityksiä valtuustolle
 • Henkilöitä liiton hallinnossa
 • Aluejärjestö ja aluetoimisto
 • Aktiivinen vaikuttaja liittokokouksissa

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Teollisuuden (ent. metallin) suurten ammattiosastojen yhteistyö
 • Työehtosopimustoiminta
 • Poliittinen toiminta, mm. osallistuminen eduskunta- ja kunnallisvaaleihin omilla ehdokkailla

Alueellinen toiminta

 • Jäseniä kuntien valtuustoissa, hallituksissa, lautakunnissa
 • Mukana alueellisissa ja läänintason yhteistyössä
 • Yhteistyötä alueen ay-, kansalais-, poliittisten- ym. järjestöjen kanssa
 • Näkyvää toimintaa

Turun Pernon telakan lakkokulttuuri Lakot, niiden väitetyt syyt ja toimintaperiaatteet vuosina 1976-1984 

Tuukka Pääkkönen 

Pro gradu -tutkielma 

Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Suomen historia 

Toukokuu 2016

Luettavissa alla olevasta linkistä: